Odbiór prac po zakończeniu instalacji elektrycznej

Kiedy elektryk położy nam instalację elektryczną i wszystkie prace zostaną ukończone, to czeka nas odbiór. Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z umową, to obie strony powinny podpisać odpowiedni protokół odbioru. Dodatkowo wykonawca może nam dostarczyć protokoły z wynikami pomiarów, a także z podpisami osób, które takich pomiarów dokonały.

Gwarancja na wykonanie instalacji elektrycznej

elektryk mokotówKiedy elektryk położy instalację elektryczną w naszym mieszkaniu, to powinniśmy również otrzymać od niego podpisaną gwarancję na darmowe naprawy w określonym terminie, który ustaliliśmy i zapisaliśmy w umowie. Takie rozwiązanie jest najlepszą gwarancją na to, że w przypadku jakichkolwiek usterek związanych z prądem, bardzo szybko będziemy mogli pozbyć się tych awarii. Legalnie prowadzona działalność gospodarcza jest jednym z najważniejszych czynników, pod względem którego wybieramy usługi elektryczne. Posiadanie odpowiednich uprawnień powinien posiadać każdy profesjonalny elektryk Mokotów to dzielnica Warszawy, na której terenie znajdziemy wielu elektryków, którzy pomogą nam w przypadku wielu różnych awarii z instalacją elektryczną. Dobry elektryk powinien również użyć wysokiej jakości materiałów, które będą zakupione tylko i wyłącznie w placówkach posiadających odpowiednie certyfikaty. Ważne jest również to aby spisać odpowiednią umowę zarówno na wykonanie prac, ale również na okres gwarancyjny po ich ukończeniu. Będziemy mieli wtedy pewność, że instalacja elektryczna będzie nam służyć przez wiele lat, a wszystkie usterki zostaną szybko usunięte.

Dobry elektryk będzie również mógł wykonać badania instalacji elektrycznej, a także dostarczyć nam niezbędnych protokołów, której będą poparte podpisami od osób upoważnionych. Każda firma świadcząca usługi elektryczne po wykonaniu instalacji elektrycznej udzieli nam również pisemnej gwarancji na okres jednego roku lub nawet kilku lat.