Instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła

Dom
W dobie działań mających na celu ochronę środowiska szczególnie ważnym aspektem są zagadnienia związane z energetyką. Jest to istotne ponieważ większość wytwarzanej obecnie energii elektrycznej pochodzi ze spalania tradycyjnych paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny czy brunatny.   Rekuperacja w nowoczesnych budynkach W wyniku spalania do atmosfery dostają się gazy cieplarniane, które negatywnie oddziałowywują na środowisko. Postęp technologiczny umożliwia jednak stosowanie nowoczesnych rozwiązań w celu wytworzenia czystej energii. Do tego celu używane są instalacje oparte o tak zwane odnawialne źródła energii. Nie jest to jednak jedyne działanie, które należy podjąć. Obok wytwarzania energii z bardziej przyjaznych środowisku źródeł należy również zająć się pojęciem efektywności energetycznej. W tym celu stosowane są rozwiązania mające zmniejszyć zapotrzebowanie na media przez budynki. Jednym z możliwych obszarów optymalizacji jest wentylacja mechaniczna obiektów. Rekuperatory są urządzeniami, które umożliwiają…
Czytaj więcej